Cena máku může pěstitele potěšit

Porosty máku stejně jako ostatní jařiny postihlo letos extrémní jarní sucho mezi 18. březnem až 7. květnem a s tím spojené zaorávky a náhradní osevy. Proti loňsku bylo prodáno asi o osm procent více osiva a tak lze usuzovat, že jsme se pokusili oset rekordní plochu kolem 62 až 63 tisíc hektarů.

 Český statistický úřad (ČSÚ) ale uvádí po zaorávkách 56 915 ha, loni to bylo 57 786 ha. Součet ploch podle povinného hlášení zemědělců na Celní úřad činí zhruba 53 tisíc hektarů Rozpory jsou dány metodikou, neboť ČSÚ část ploch u menších zemědělců jen odhaduje a nelze ani vyloučit výjimečné nedodržení ohlašovací povinnosti u malých pěstitelů máku.

Nižší produkce
Proti loňsku, kdy jsme v důsledku velmi pozdního setí sklízeli 550 kg z jednoho hektaru, budou letošní výnosy kvůli suchu podobné, spíše 500 než 600 kg/ha. Úrody ale budou značně kolísat v rozmezí 300 až 1500 kg/ha podle termínu setí, vláhových poměrů a ošetření proti plevelům. Celková produkce bude kolem 26 až 32 tisíc tun (loni 31 591 tun).
V porostech se vyskytlo nebývale mnoho škůdců. Zpočátku to byl krytonosec kořenový, proti kterému již ochranu začínáme zvládat. Pak přišla již čtyři roky známá žlabatka stonková, proti níž ochranná opatření zatím nejsou dostatečná. Na Moravě jsme zaznamenali navíc krytonosce makovicového. Velmi nepříjemnou novinkou byly holožíry listů a prožrání makovic od můry zelné na Rakovnicku. Ve slovenském Podunají byly na řadě míst zničeny listy sáním molice a třásněnek. Mnoho ploch postihlo pozdní zaplevelení a zmlazení, takže před sklizní se uplatnila desikace.
Naopak příznivě se upevnilo naše světové postavení, kde již suverénně vládneme trhu se semenem máku. Ostatní producenti v Evropské unii – Španělsko, Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Polsko a navíc Ukrajina nedají zřejmě dohromady produkci větší než 10 až 15 tisíc tun. Stejně tak donedávna největší producent máku na světě Turecko bude mít k dispozici méně než 15 tisíc. tun semene. Z toho je více než polovina bělosemenná či žlutosemenná. Také australská Tasmánie přijde na trh jen s asi šesti tisíci tunami semen. Sumárně to je kolem 30 tisíc tun. I při dosud nerozvinutém trhu s mákem se ho ve světě za rok prodá kolem 75 tisíc tun. Pokud započítáme naši národní produkci, nebude se na trhu dostávat 15 až 20 tisíc tun.

Stanovení ceny
Nedostatek máku znamená možnost stanovit si ceny. Za horní strop považují obchodníci dvě eura za kilogram. Pokud by cena máku měla tuto hranici překročit, stává se tato komodita zbytnou a nahraditelnou. V některých případech ji potom nahrazují ořechy, sezam, slunečnice, len a další. Vysoké ceny také umožňují vznik nových pěstitelů, a to i přes složitost její produkce. Například ještě před deseti lety bylo v Rumunsku jen asi 30 tisíc hektarů řepky. Nyní se jí tam pěstuje desetkrát více i při méně vhodných podmínkách.
Z toho důvodu by startovací farmářská cena měla být mezi 35 a 40 Kč/kg. S ohledem na celkový růst všech rostlinných komodit by horní hranice uvedeného rozsahu mohla být dobrým startem prvých prodejů. Vánoční a velikonoční cena na úrovni 50 až 55 Kč/kg by mohla představovat stále ještě přijatelnou cenu pro odbyt do zahraničí, kam směřuje kolem 90 % naší produkce. Pro porovnání se mák loni začal prodávat po sklizni za 26 Kč/kg.
Narozdíl od makového semene klesne v porovnání s předchozími roky cena makoviny našich, respektive slovenských, u nás převážně pěstovaných odrůd – Major, Maratón a Opál. Při obsahu morfinu do 0,3 % na sedm korun za kilogram a při obsahu do 0,49 % to bude osm korun za stejné množství. Zpracovatel makoviny zvyšuje požadavky na její kvalitu a cenově preferuje makovinu od 0,5 % morfinu výše (17 – 25 Kč/kg).

Důvody pro ozimý mák
Také kvůli suchému jaru 2007 a velmi mírné zimě 2006/2007 se Sdružení Český mák domnívá, že je rozumné část jarních máků zakládat z výsevů ke konci září a i přes vyšší cenu osiva zahájit pěstování ozimého máku. Jde o novou rakouskou modrosemennou odrůdu Zeno 2002, která je výkonnější a zimovzdornější než staré Zeno Wintermohn.
Další možností je jarní mák z podzimního setí. Osivo je poměrně levné a není problém na jaře v případě neúspěchu pole přeset. Každopádně se pěstitelské riziko rozdělí a na trh přijde mák o měsíc dříve – sklizně ozimého máku jsou v době řepkových žní. Takový mák se daří prodávat za nejvyšší ceny a v suchých letech je jasně výnosnější než běžný jarní mák.

Komentáře ke článku 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *