Budoucnost netradičních pícnin

Tradičně ve společné expozici se na Techagru prezentovaly privátní výzkumné ústavy – Výzkumný ústav bramborářský, s. r. o., Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko, Zemědělský výzkumný ústav, s. r. o., Kroměříž a Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., Šumperk. Návštěvníci výstavy se zde měli možnost seznámit jak s výzkumem, jež se realizuje na těchto pracovištích, tak s odrůdami a dalšími produkty, které na těchto pracovištích vznikly. Získali zde informace například o expertním a informačním systému pro rostlinou výrobu Agrokrom, jež vznikl v kroměřížském ústavu.

Jedním z výzkumných projektů, o kterém jsem při návštěvě této expozice hovořili, je projekt Revitalizace krajiny pomocí rychlokompostů a netradičních plodin, jež je řešen mimo jiné ve Výzkumném ústavu pícninářském (VÚP). Jak nás informoval ředitel tohoto ústavu RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., kontaminace půd zatížených ropnými látkami, těžkými kovy či organickými polutanty je stále ekologickým i ekonomickým problémem, při jehož řešení může VÚP nabídnout poradenství. Nabízí informace o komplexní technologii pěstování netradičních a energetických plodin využitelných mj. pro tvorbu rychlokompostů, výrobně-technologické poradenství zaměřené na uvádění půdy do klidu, návrhy způsobů revitalizace ropnými produkty zamořených půd biologickou cestou atd. Výzkumný ústav pícninářský rovněž nabízí osiva plodin vhodných pro toto využití. Jde o osiva krmného slézu, komonice, safloru, lesknice či nové odrůdy lesního žita Lesan.
Jak dr. Nedělník na závěr setkání doplnil, uplatnění nenaleznou tyto plodiny pouze při zmiňované revitalizaci, ale také jako meziplodiny, jejichž pěstování by mělo být podpořeno v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova. Je tedy jasné, že zmíněné netradiční pícniny jsou plodinami s budoucností.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *