Bramboráři řeší několik problémů

Očekávaný meziroční pokles pěstitelských ploch, nízká výkupní cena, zdravotní stav sadby a silný tlak plísně bramboru – to jsou současné největší problémy pěstitelů brambor, o kterých se hovořilo na odborném semináři a polním dnu v Havlíčkově Borové na konci července. Rozhodování o nákupu sadby a pěstování brambor v příštím roce nebude jednoduché, protože této plodině stále konkurují na vstupy méně náročné řepka nebo obilniny.

Ani žně v plných obrátkách, které v té době probíhaly na Vysočině, neodradily pěstitele brambor od návštěvy odborného semináře a polního dne v Havlíčkově Borové. Měli totiž příležitost dovědět se něco o současné situaci našeho bramborářství ať už na trhu, či na polích. Pořadateli zmiňované akce byly Ústřední bramborářský svaz (ÚBS) ČR, Výzkumný ústav bramborářský (VÚB), Havlíčkův Brod, a Havlíčkova Borová, zemědělská a. s.
Celkem 192 odrůd povolených k pěstování v České republice si mohli návštěvníci prohlédnout na pozemku Havlíčkova Borová, zemědělská a. s. Jednotlivé odrůdy byly seřazeny podle délky vegetační doby. Výzkumný ústav bramborářský, Havlíčkův Brod, a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský využívají hlízy sklizené z těchto parcelek k určování důležitých parametrů, jakými jsou stolní hodnota, konzistence, struktura, nedostatky chuti s konečným zařazením do varného typu.

Letos méně porostů
Pěstební plochy českých brambor v roce 2008 klesly. „Splnily se předpoklady, které jsme čekali již před výsadbou,“ reagoval na tuto situaci Ing. František Novák, CSc., předseda ÚBS ČR. Podle Českého statistického úřadu byly v roce 2007 porosty bramboru na 31 912 hektarech. Letos to bylo už jen 29 788 ha, což znamená pokles o sedm procent. Jak upřesnil Ing. Novák, na Vysočině se plochy této plodiny redukovaly téměř o 600 ha. Z loňských 10 811 ha na 10 242 ha. „Pořád je ale kraj Vysočina suverénně největším pěstitelem brambor,“ dodal předseda ÚBS ČR.
Podobný vývoj zaznamenaly další kraje, ve kterých se brambory tradičně produkují. Jihočeský kraj hlásí pokles o 600 ha a přibližně o 300 ha je nižší výměra bramboru v Západočeském kraji. Na tyto tři oblasti připadá rozhodující pokles ploch pěstování, zatímco v ranobramborářských oblastech k takovému poklesu pravděpodobně nedošlo, dodal Ing. Novák.

Opožděná sklizeň
V době konání semináře mohl Ing. Novák již částečně hodnotit letošní sklizeň raných brambor. Sklizeň se v tomto roce poněkud opozdila. Předseda ÚBS ČR má pro to zatím dvě vysvětlení. Na jaře stále zůstával prodejcům dostatek zásob brambor z loňské sklizně. Navíc byly zaznamenány dovozy z některých jižních států. Samotná sklizeň u nás tedy začala v první dekádě června. Tehdy už poskytovaly porosty výnos 25 t/ha, zdůrazňoval Ing. Novák, a proto sběr z těchto ploch neprobíhal tak rychle, jako když se sklízí standardně z jednoho hektaru 18 tun, vysvětlil.
Uvedená zásoba z loňska a dovozy ovlivnily podle Ing. Nováka startovací výkupní cenu u raných brambor. Ta byla nižší proti ceně v Německu a přibližně srovnatelná s Maďarskem a Slovenskem. Tento počáteční rozdíl se promítal do vývoje ceny i v dalších týdnech.
„Přesto cenová křivka je stále nejvyšší za poslední tři roky,“ upozorňoval Ing. Novák. Vidí za tím důsledek předpokladů, že výnosy v Evropě nebudou nijak rekordní. V některých oblastech předních evropských producentů brambor zaznamenali také pokles ploch nebo nepříznivý průběh počasí během vegetace. To se týká například Německa, Belgie a Nizozemska, upřesnil Ing. Novák, tedy zemí, které k nám nejvíce dovážejí brambory.

Kolik bude brambor za rok
Předseda ÚBS ČR se pokusil odpovědět na otázku, jaké plochy vyčlení zemědělci bramborám v roce 2009, i když na přesnější odhad chybělo na konci července dostatek informací. Podle něj hlavně záleží na vývoji výkupních cen u nás, ale také u našich západních sousedů. Celou zemědělskou výrobu ovlivňují rostoucí vstupy a brambory jsou jednou z nejnákladnějších plodin, připomněl Ing. Novák. Zařazování bramboru do osevních sledů již druhým rokem konkuruje řepka a obilniny. Ceny těchto komodit proti loňskému rekordnímu nárůstu sice poklesly, pořád ale mohou být pro pěstitele atraktivnější právě díky nižším vstupům.
„Již nyní se dá říci, že u raných brambor plochy neklesnou,“ věří Ing. Novák a dodal, že i při nižších cenách ve srovnání s loňským rokem je produkce tohoto užitkového směru brambor rentabilní. U ostatních užitkových směrů je to problematické, připustil obtížnost odhadu výsadeb předseda ÚBS ČR. Podle něj budou mít největší problém škrobárny. Jejich ceny ovlivňuje silný kurz koruny vůči ostatním měnám. Podobná situace může být také u brambor pro další potravinářské zpracování. Ing. Novák proto odhaduje, že zemědělci potřebují dosáhnout takové výnosy z jednotky plochy, aby pěstování těchto brambor bylo ziskové. U hlíz pro výrobu škrobu by to mělo být 45 t/ha. U brambor určených na hranolky je třeba dosáhnout 40 t/ha a na lupínky musí pěstitelé sklízet alespoň 35 t/ha.

Kvalita – sadby nebo produkce
Důležitou otázkou jen není, kolik sadby budou pěstitelé na jaře potřebovat, ale také její kvalita. V posledních dvou letech se množení sadby u nás dostalo do krize, varoval Ing. Novák. Hlavním problémem je zdravotní stav sadby, konkrétně přítomnost virových onemocnění bramboru. Je třeba zlepšit práci všech, kteří s rozmnožovacím materiálem jakkoli nakládají, ať už jde o šlechtitele, dovozce zahraniční sadby a množitele i pěstitele, vyzýval Ing. Novák. Sadba bramboru může být totiž velkou příležitostí pro vývoz této produkce za vysokou cenu.
Kvalitu nesadbových brambor ovlivňuje letos velmi výrazně plíseň bramboru. Začátek téměř celoplošné epidemie zaznamenal VÚB Havlíčkův Brod v druhé dekádě července. Povětrnostní podmínky letošního roku byly vhodné pro napadení hlíz, a to dokonce i tam, kde jinak nadzemní části rostlin tolik napadeny nejsou, upozorňoval Ing. Ervín Hausvater, CSc., z VÚB Havlíčkův Brod. Hlavním důvodem pro častější výskyt tohoto onemocnění i na hlízách jsou přívalové srážky. Infekce pak proniká snadněji do půdy. Ing. Hausvater ale dodal, že podle výskytu zmiňovaných přívalových dešťů se objevují velké lokální rozdíly v míře napadení hlíz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *