Archiv autora: Petr Hezký

Filtr

Trvalá nebo dočasná ztráta zemědělské půdy

Již uplynul nějaký čas od dob, kdy pod vlivem melioračních opatření docházelo ke zvyšování výměry zemědělského půdního fondu (ZPF), a to těch ploch určených pro intenzivní zemědělské využití. Když pomineme zábor půdy pro rozvoj lidské společnosti, je pozůstatek orných půd vystaven tlakům dosud nevídaným, jež ovlivňují zejména jejich kvalitu a...

Kategorie: Půda

Odrůdy řepky pro Seznam doporučených odrůd

Řepka olejka – ozimá je naší nejvýznamnější olejninou. Vybrané registrované odrůdy jsou v bezprostřední návaznosti na zkoušení užitné hodnoty odrůd pro registraci zkoušeny v pokusech pro Seznam doporučených odrůd (SDO). Výsledky tohoto typu zkoušení jsou pravidelně k dispozici našim pěstitelům i zpracovatelům a jsou pro ně zdrojem informací o agronomických...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Dlouhý podzim a krátké jaro pro řepku

Česká republika má již několik let po sobě vůbec největší zastoupení ozimé řepky v osevních postupech. To sebou přináší celou řadu potenciálních rizik. Na druhou stranu ve velmi omezeném střídání plodin na českých polích je řepka důležitým přerušovačem dominujících obilnin. Letošní jaro bylo z pohledu agronomů velmi krátké a na...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Hnojení pro regeneraci ozimů

Podobně jako v minulých letech vegetovaly ozimy téměř celou zimu. Oproti předešlým rokům byl loňský podzim bohatý na dešťové srážky až tak, že na řadě míst se přezimující rostliny musí vypořádat s přemokřenými půdami. Pěstitelé musí počítat s tím, že takovým porostům bude pro regeneraci po zimě chybět nejen dusík,...

Kategorie: Agrotechnika

Jak lépe využít travní porost

Travní porosty mohou být významným zdrojem kvalitního objemného krmiva. Vedle toho ale plní celou řadu ekosystémových funkcí. V současné době nelze očekávat, že by se jejich plochy snižovaly. Velkou rezervou českého zemědělství je efektivní využívání těchto ploch. Při správném založení a údržbě travních a jetelotravních porostů lze získat poměrně levně...

Kategorie: Travní porosty

Nové odrůdy pro podzimní výsev

Již v současné době se zemědělcům představují zajímavé odrůdy, které mohou začít pěstovat letos na podzim. Příkladem je i společnost Limagrain Central Europe, s. r. o., která ve Větrném Jeníkově představila hned několik novinek pro letošní rok. Nechyběli zde z pohledu pekařů dvě elitní pšenice LG Magirus a Airbus. Požadavky...

Kategorie: Nezařazené

Čtyři roky s integrovanou ochranou rostlin

Závěr roku 2017 byl již tradičně ve znamení návštěv inspektorů Ústředních kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) u zemědělských subjektů hospodařících na orné půdě. Předmětem návštěv bylo šetření dodržování zásad integrované ochrany rostlin (IOR). Tato oblast je součástí pravidelného monitoringu ÚKZÚZ již od roku 2014 a je zjišťována pomocí dotazníku...

Kategorie: Ochrana rostlin

Loňská úroda byla nižší

Loňská úroda byla nižší v porovnání s rokem 2016. Tento pokles byl poměrně výrazný. To potvrdily definitivní údaje, které v druhé polovině letošního února zveřejnil Český statistický úřad. Za poklesem produkce většiny rostlinných komodit stojí nižší hektarové výnosy. Na polích se pěstovaným plodinám méně dařilo kvůli povětrnostním podmínkám.

Kategorie: Nezařazené

Hořčice do směsí meziplodin

I když se podíl hořčice bílé na využívaných porostech meziplodin snižuje, stále tvoří základní druh pro toto agrotechnické opatření. Vedle dodání organických látek a ochrany povrchu půdy v meziporostním období lze u hořčice využít její fytosanitární schopnost. V poslední době se ale doporučuje využívat i hořčici jako součást směsí meziplodin....

Kategorie: Meziplodiny

Vliv ošetřování osiva sóji na kořenový systém a výnos

Zdravé a vitální osivo hraje klíčovou roli při úspěšném pěstování všech zemědělských plodin. Vitalita osiva je proto jedním ze základních faktorů ovlivňujících nejen samotnou kvalitu založení porostu, ale i tvorbu kořenového systému a nadzemních orgánů. Pro podporu zdravotního stavu a vitality osiva se již řadu let využívá, kromě fungicidního a...

Kategorie: Osivo