Archiv autora: Martina Husáková

Filtr

Integrované pěstování zeleniny

Spojení šetrné výroby a zdravé a bezpečné zeleniny s širší ochranou životního prostředí není v Evropské unii ničím novým. Zemědělští experti vládních i nevládních organizací se těmito otázkami zabývají již od konce devadesátých let minulého století ve vazbě na reformu společné zemědělské politiky a účelné vynakládání dotací a podpor proudících...

Kategorie: Nezařazené

Likvidace odpadní travní hmoty

Travní porosty jsou přirozenými nebo umělými společenstvy rostlinných druhů, která tvoří významnou součást životního prostředí. V posledních letech je zaznamenán enormní nárůst zatravněných ploch s estetickou, rekreační a ekologickou funkcí. Stejně jako ostatní prvky zeleně vyžadují i travní porosty pravidelnou údržbu zahrnující široký okruh pracovních operací, které se opakují v...

Kategorie: Nezařazené

Ministr vítal jaro v Lysé

Národní zemědělská a zahrádkářská výstava Zemědělec se letos na výstavišti v Lysé nad Labem konala již po šestadvacáté. Zahájil ji v první jarní den ministr zemědělství Petr Gandalovič. Podle něj jsou okrasné zahradnictví, rozvoj venkova a zájmová činnost možnosti, kam směřovat zemědělskou výrobu, aniž by měla problémy s konkurencí jiných...

Kategorie: Nezařazené

Novinky v osivu zeleniny ze Smržic

Šlechtění zeleniny má ve Smržicích u Prostějova dlouholetou tradici. Na činnost místní šlechtitelské stanice řízené Výzkumným a šlechtitelským ústavem zelinářským Olomouc navázala v roce 1994 Semo, s. r. o., která se ve svém programu zaměřuje zejména na plodovou a kořenovou zeleninu, saláty a hrách. S aktuální nabídkou osiv se mohli...

Kategorie: Nezařazené

Podpora zeleně ve městech a obcích

S přípravnou fází projektové dokumentace pro výsadby a regenerace zeleně ve městech a obcích může i v roce 2007 finančně pomoci Ministerstvo životního prostředí. Neinvestiční prostředky lze od roku 2002 čerpat prostřednictvím Programu péče o urbanizované prostředí, v letošním roce předpokládá uzávěrka příjmu žádostí k 31. březnu.

Kategorie: Nezařazené

Okrasné školky na dohled od Řípu

Před třinácti lety, v roce založení, byla společnost Arboeko zahradnickou velkoobchodní distribuční firmou. Tenkrát jste ji mohli nalézt v pronajatých prostorách Výzkumného ústavu rostlinné výroby-Ruzyně. V současnosti jedna z nejmodernějších okrasných školek u nás hospodaří na samém okraji obce Obříství nedaleko Neratovic na plochách, na které dozajista v minulosti z...

Kategorie: Nezařazené

Šlechtění ve Veltrusích má tradici

Pozemky jedné ze šlechtitelských stanic, které patří podniku Sempra Praha, a. s., se nacházejí jen pár kroků od veltruského zámku. Stanice se specializuje na šlechtění letniček a je jedinou svého druhu v České republice. Její sortiment se skládá ze sto dvaceti odrůd.

Kategorie: Nezařazené

Široká nabídka hub ze Satalic

Pozitivní vliv hub na lidský organismus je dávno známou skutečností. Jejich pravidelná konzumace například zvyšuje celkovou vitalitu organismu a odolnost proti virovým infekcím, působí proti nádorovým onemocněním, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, chrání před vysokým krevním tlakem a může nahradit nedostatek některých vitamínů. Jakým způsobem lze houby pěstovat a co...

Kategorie: Nezařazené

Květinová přehlídka hýřila barvami

Poslední květnová neděle patřila ve středoslovenské Banské Bystrici barvám a samozřejmě především květinám. Nizozemská květinová kancelář zde uspořádala přehlídku s názvem Barevné fantazie pro každý den, na níž vystoupili dva vynikající floristé – Slovák Michal Haut a Joan Stam z Nizozemska.

Kategorie: Nezařazené

Zájem o jarní Floru Olomouc trvá

Zahradnická výstava s nejdelší tradicí, alespoň v České republice, to je Flora Olomouc. V letošním roce se konal její sedmadvacátý ročník, přesto je návštěvnost stále vysoká. Branami výstaviště prošlo šedesát tisíc návštěvníků nejen z České republiky, ale i Polska a Slovenska.

Kategorie: Nezařazené