Archiv autora: Jana Pančíková

Filtr

Renesance zapomenutého materiálu

Česká, rodinná firma VENTURA-VENKOV s. r. o. se od roku 2003 zabývá výrobou a prodejem biotechnologických přípravků řady SEKOL. Mikrobiální preparáty mají širokou možnost uplatnění. Úpravu a čištění odpadních vod v kanalizačních systémech, čistírnách odpadních vod, jímkách a septicích, zkvalitnění rybochovných, rekreačních i užitkových povrchových vod a snížení tvorby čpavku...

Kategorie: Naše pole

Pěstitelům nabízí osivo od A po Z

Výčet činností společnosti SEED SERVICE s. r. o. je opravdu široký. Firma se specializuje na množení certifikovaného osiva trav, výrobu osiv kulturních plodin, v souvislosti s množením poskytuje agronomickou službu včetně poradenství, míchá travní směsi pro různé účely využití a provozuje rovněž vlastní čističku osiv. Velká část produkce je určena...

Kategorie: Naše pole

Tři nové ozimé pšenice

Množitelská a obchodní společnosti OSEVA PRO, s. r. o., nabízí a distribuuje osiva nejen z vlastního šlechtění (meziplodiny, lupina bílá, mák či kmín a další), ale i odrůdy obilnin a luskovin, které na základě spolupráce se zahraničními firmami zastupuje v České republice. K těm patří i následující tři novinky ze...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Odrůdy

Pestré portfolio slovenských odrůd

Slovenské Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) zabezpečuje komplexní výzkum a shromažďování poznatků z oblasti trvale udržitelného využívání a ochrany přírodních, především půdních zdrojů a vody pro pěstování rostlin a chov zvířat. Zabezpečuje také kvalitu, bezpečnost, inovace a konkurenceschopnost potravin i nepotravinářských výrobků zemědělského původu, produkčního i mimoprodukčního vlivu zemědělství...

Kategorie: Naše pole

Cukrovky vhodné do všech podmínek

Společnost KWS OSIVA s. r. o. nabízí odrůdy cukrovky vhodné pro všechny podmínky pěstování. Odrůdy Natura KWS a Picobella KWS vynikají vysokým výnosem a zdravým listovým aparátem, Marenka KWS je nejcukernatější odrůdou sortimentu KWS. Vůbec nejprodávanější odrůdou na českém trhu je univerzální Panorama KWS, kterou doplňuje trojtolerantní Toleranza KWS. Novinkou...

Kategorie: Naše pole

Dvě nové odrůdy jetele lučního

Vyšlechtění a zkoušení nové odrůdy zabere 13 až 15 let. Každá odrůda musí být registrována v oficiálních zkouškách předtím, než je zařazena do směsí. Díky intenzivnímu šlechtění se každoročně dostávají na trh nové odrůdy.

Kategorie: Naše pole

Podpůrné přípravky umí zvýšit výnos

Společnost BioAktiv CZ s. r. o. má výhradní zastoupení produktů firmy BioAktiv-Pulver Productions und Vertriebs GmbH v České republice. Přípravky BioAktiv jsou vyrobeny speciální patentovanou fyzikální metodou zvanou biorezonance, která využívá různé přírodní materiály, například uhličitan vápenatý, sulfát hořčíku a chlorid sodný. Jak tyto podpůrné přípravky působí na rostliny, vysvětlil...

Kategorie: Naše pole

Základem úspěchu je morforegulace

Přáním každého zemědělce jsou vysoké výnosy, které jsou dosahovány aplikací vysokých dávek dusíku. Aby se snížilo riziko polehnutí, je nutné porosty regulovat vhodným morforegulátorem. Ten je třeba aplikovat ve správné růstové fázi v závislosti na účinné látce, s ohledem na půdně-klimatické podmínky a podle odolnosti odrůdy k poléhání.

Kategorie: Naše pole

Novinky mezi huminovými látkami

Společnost AMAGRO s. r. o. nabízí v České republice produkty s různými koncentracemi super čistých huminových látek. Je výhradním distributorem huminových preparátů Lignohumát a výrobcem dalších produktů. V příštím roce se trh s lignohumáty rozroste o dva nové přípravky s obsahem nanokalcia a křemíku.

Kategorie: Naše pole

Projevuje se další škůdce kukuřice – zavíječ kukuřičný

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský dnes ve své tiskové zprávě uvedl, že výskyt hmyzích škůdců potvrzuje změny klimatu. Vliv na snížení výnosů kukuřice bude mít díky extrémnímu suchu nejen výskyt bázlivce kukuřičného, o kterém ústav již informoval, ale i zavíječe kukuřičného, jehož silné výskyty byly zaznamenávány od poloviny srpna....

Kategorie: Ochrana rostlin