Archiv autora: David Bouma

Filtr

Rozlivové zóny vodních toků

Rozlivové zóny jsou území okolo vodního toku ovlivňované pravidelnými povodněmi. V rozlivových zónách jsou administrativně vymezena záplavová území, které slouží jako podklad ke krajinnému plánování a ochraně člověka a jeho sídel.

Kategorie: Půda

Ocenili výzkum reakce na sucho

Také v letošním roce se na výstavě Země živitelka udělovaly ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky. S oblastí rostlinné výroby bylo úzce spojeno třetí místo, které obsadil Ing. Pavel Svoboda z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., za vědeckou práci, ve které se zabýval reakcí dvou odrůd jarního...

Kategorie: Obiloviny

Zaměří se na tuzemskou praxi i mezinárodní význam

Pozici ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., zastává od 12. září 2017 Ing. Jiban Kumar, Ph.D. Zeptali jsme se ho, jakým směrem chce působení ústavu orientovat a zda připravuje nějaké zásadní změny. Kromě jiného plánuje posílit mezinárodní význam ústavu, ale také využít místní výzkumné stanice pro agronomické poradenství.

Kategorie: Obiloviny

Kritizují reformu politiky biopaliv

Německá Unie pro podporu olejnin a proteinových plodin uvedla (UFOP), že je zklamána pondělním hlasováním Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu. Týkal se reformy politiky biopaliv pro roky 2020–2030.

Kategorie: Olejniny

Sklízeli kukuřici na zrno

Veřejná sklizeň kukuřice na zrno proběhla včera na pozemcích Zemědělského obchodního družstva Potěhy. Společnost Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH tam prezentovala sortiment svých hybridů.

Kategorie: Kukuřice

Evropský parlament požaduje zákaz glyfosátu

Do prosince roku 2022 mají být zakázány herbicidy založené na účinné látce glyfosát, požaduje Evropský parlament ve své včerejší rezoluci. Bezprostředně by mělo být zakázáno neprofesionální použití, a použití v zemědělství tehdy, kdy pro kontrolu zaplevelení existují biologické alternativy (integrovaná ochrana rostlin).

Kategorie: Ochrana rostlin