Atraktivita pesticidů pro včely se liší

Pesticidy jsou pro včely různě atraktivní. Jak se od sebe v tomto znaku liší, testovali Ing. Martina Volková a Ing. Jan Kazda, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze. Výsledky zveřejnili v Úrodě č. 6/2016.

Včely jsou v naší krajině hlavní skupinou opylovačů, která zajišťuje opylení zemědělských plodin, konstatují autoři. Česká republika má poměrně vysokou zavčelenost, a to okolo 6,4 včelstva na km2, což je zhruba o tři včelstva na km2 více, než mají průměrně státy Evropské unie (3,1 včelstva na km2). V Česku je okolo půl milionu včelstev, které vlastní 52 000 chovatelů včel, registrovaných v Českém svazu včelařů.
Připomínají zároveň, že v současnosti se jen na jaře aplikují například do řepky 3–4 insekticidy, 1–2 fungicidy a vedle toho stimulátory, desikanty a další látky. Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského bylo v roce 2014 aplikováno v České republice do olejnin (převážně řepky) 182 755 kg účinných látek insekticidů, tedy zhruba 69 % všech insekticidů a 221 236 kg účinných látek fungicidů, tedy přibližně 16 % všech fungicidních látek v ČR. Ochrana řepky je v současné době ze všech plodin nejvíce v rozporu se systémem integrované ochrany rostlin podle platné legislativy.
V minulém roce uspořádali na pokusném pozemku České zemědělské univerzity v Praze pokus, kde sledovali, jak ochotně včely přijímají pesticidy přimíchané v medném roztoku. (Letos na jaře pokus zopakoval Výzkumný včelařský ústav v Dole). Použili množství přípravku, které by reálně dopadlo na 1 květ čili na 1 cm2. Jako kontrola byl zvolen upravený med podle parametrů řepkového nektaru.
Z výsledků pokusu vyplývá, že mezi přípravky pro včely atraktivní lze zařadit přípravky Ortiva, Pictor, Plenum, Mospilan 20 SP a Atonik. Přípravek Plenum byl dokonce jediným přípravkem, který včely leckdy vypily dříve než čistý upravený med. Tyto přípravky byly včelami přijímány přednostně, podle autorů lze říct, že tyto účinné látky si včely zanáší do úlu. Téměř bez povšimnutí zůstaly roztoky s přípravky Vaztak 10 EC, Horizon 250 EW a Nurelle D.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *