Alternativa: moření bez chemie

Nová fyzikální metoda e-ventus, ošetřující osivo proti houbovým chorobám, může být vhodnou alternativou vedle široce používaného chemického moření. Dosavadní výsledky ukazují minimálně stejnou účinnost jako chemické ošetření. Zástupcům z řad odborné veřejnosti a především představitelům semenářských firem představila společnost Finstar, s. r. o., ve spolupráci s německými firmami Schmidt-Seeger AG a Fraunhofer – Institutem tuto technologii v Hainichenu.

Ošetřování osiva má překvapivě dlouhou tradici sahající až do druhé poloviny 17. století. Dlouho používané solení osiva nahradily ve 20. století rtuťnatá mořidla. Po zákazu jejich používání v roce 1980 došlo postupně k širokému rozšíření speciálně působících mořidel. Od této doby se také datují první zkoušky s ošetřením semen pomocí proudu nízkoenergetických elektronů.
V současnosti nabízí firma Schmidt-Seeger AG ošetření osiva metodou e-ventus pomocí mobilního zařízení a o tom se mohli přesvědčit díky společnosti Finstar, s. r. o., ve dnech 14. a 15. září účastníci setkaní v německém Hainichenu .

Pod očistou elektronů

Princip ošetření osiva metodou e-ventus je čistě fyzikální a využívá spolehlivého účinku nízkoenergetických elektronů proti houbových patogenům, bakteriím a virům. Před přívodem do vlastního proudu elektronů jsou od osiva odděleny případné kovové příměsi, které by mohly poškodit celé zařízení. Jak uvedl Dipl. Ing. Hanz Jürgen Schaller z firmy Schmidt-Seeger AG, je důležité oddělit jednotlivá zrna od sebe, aby byla dostatečně vystavena působení elektronů, které narušují strukturu patogenů. Semena propadávají mezi dvěma elektronovými generátory a jsou tak ve velmi krátkém časovém useku ošetřena. Zatímco rychlost propadávání osiva je konstantní, lze pomocí regulace výkonu zmiňovaných generátorů ovlivnit, jak hluboko budou elektrony působit.
Dipl. Ing. Schaller dále zdůraznil, že každý druh osiva vyžaduje speciální nastavení přístroje, aby nedocházelo k poškození embrya. Účinnost procesu ošetření lze sledovat a popřípadě okamžitě korigovat prostřednictvím počítače. Výkon celého zařízení lze regulovat množstvím propadávajícího osiva a může dosahovat až 200 tisíc semen za sekundu, což odpovídá 30 tunám za hodinu.

Znečištění nehrozí

Takto ošetřené osivo se na první pohled neliší od osiva neošetřeného a lze jej rozpoznat jen pomocí přístrojů, které fungují na základě elektromagnetického záření. Pořadatelé akce konstatovali, že podle několikaletých pokusů především na porostech pšenice a ječmene poskytuje metoda e-ventus srovnatelné výsledky v ochraně proti jednotlivým chorobám s klasickým chemickým mořením. Předností této metody je možnost využití nadbytečného osiva ke krmným účelům, stejně jako vyloučení použití látek, které mohou v případě špatného zacházení znamenat poškození živých organismů. Ze stejných důvodů nehrozí v případě využití tak ošetřeného osiva zanesení reziduí do půdy nebo jejich vyplavení do spodních vod.
Nezanedbatelnou výhodou této metody jsou i nižší náklady v porovnání s chemickým ošetřením. Jak uvedl představitel společnosti Finstar Ing. Zdeněk Košťál, Ministerstvo zemědělství ČR může poskytnout dotaci pro uživatele této technologie až do výše 60 % celkových nákladů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *