Aktuální nákazy včel

V posledních letech počet včelařů evidentně narostl. Nejvíce chovů nalezneme ve Středočeském kraji, který následují Jihočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Nákazová situace ve včelstvech je kolísavá, staronovým problémem se stává hniloba včelího plodu.

MVDr. Leoš Čeleda, CSc., ze Státní veterinární správy se v rámci semináře Úloha včel v současné rostlinné výrobě realizovaného Českou společností rostlinolékařskou, Výzkumným ústavem včelařským a Českou zemědělskou univerzitou soustředil na některé sledované nákazy. Nejzávažnější a nejrozšířenější zůstává varroóza, infekční onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor. V letošním roce vyšetřili zhruba 60 000 vzorků, kdy nejhorší stav (vzorky s více než třemi roztoči) zaznamenali zhruba u 10 % včelařů, 54 % včelařů bylo ve skupině vzorků do tří roztočů, „vzorná“ včelstva (0 % roztočů) představovala 37 % (pokles oproti loňskému roku o 13 %).

Historicky se v Čechách a na Moravě vyskytovala hniloba včelího plodu, nicméně se o ní podle MVDr. Čeledy několik desítek let neuvažovalo jako o možném problému. Před dvěma lety byl opět prokázán případ nákazy v oblasti severovýchodních Čech, opakovaně byl zaznamenán i v loňském roce. „Jde o problém závažný, neboť původce je sám o sobě celkem rezistentní a může se šířit poměrně významným způsobem dále,“ zdůraznil odborník.

Upozornil také na skutečný problém, kterým je mor včelího plodu, bakteriální onemocnění s největšími ohnisky výskytu v oblasti východní a severní Moravy. „Poslední nálezy byly v tomto roce zaznamenány už u Mostu a nákaza se protlačuje dále západním směrem,“ varoval Čeleda.

Aplikace pro včelaře na internetových stránkách Státního veterinárního ústavu informují veřejnost o ochranných pásmech, což se včelařů týká při přesunu včelstev.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *